Bent U AVG/GDPR ready?

In 2018 dient elk bedrijf AVG (Algemene Verordening Gegevenbescherming) gereed te zijn. Dat wil zeggen dat alle opgeslagen data die terugleidbaar zijn naar een bedrijf of persoon en dus alle prive gegevens omvat goed beveiligd pgeslagen moet zijn, Dat is vb encrypted op een een goed beveiligde server.Uw kunt zelf een aantal checks uitvoeren op de site :check gpdr readiness Daarij vindt U belangrijke aanknopingspunten, voor maatregels, die u mee moet nemen in het aantoonbaar AVG/GDPR ready te zijn voor 2018 van uw bedrijf

pro-ict-beheer