Tutorial: hoe maak ik een goede backup

In deze tutorial beschrijf ik de juiste back-up strategie om de data van uw bedrtijf veilig op te slaan

We gaan uit vande 3-2-1 strategie, dwz dat er 3 copien zijn  van dezelfde data. Waarbij vooraf wordt bepaald welke data cruciaal is. Dan wordt deze backup op tenminste 2 verschillende media gemaakt.Dit kan zijn een andere harddisk of in de  cloud en dat dat brengt me tot  de laaatste eis tenminste  1 offsite backup dit is in geval van diefstal, brand of vb ransomware . Vooraf heeft u ook bepaald welke applicatie, server of PC’s moeten worden gebackupt, hoeveel schijfruimte heb ik dan nodig en op welke media  kan dit dan. Het backup schema: wannneer start ik de backup via een geschedulede backup. De tijd is meestal s avonds of in het weekend maar als laptops gebackt moeten worden ( die door de medewerkers naar huis worden genomen ) , moet deze tijd aangepast worden. Kies de tijden tusssen de backups niet te lang of te vaak. Tijdens mijn werk hadden we een Maandelijkse full, een wekelijkese differential en dagelijkse incremental. Maar dit is geheel afhankelijk van de eigen noodzaak van bewaren van uw data.Deze tutorial komt uit de computertotaal en sluit nauw aan op mijn eigen praktijkervaring waarin terug zetten van een backup bij vb een exchange server crash de organiscatie gelukkig maar een klein verlies aan mails opleverde. Ik sprak even over 3 wijzen van backuppen: 1) Een fullbackup, 2) Een differential en 3) En Incremental. Een fullbackup spreekt voor zich: alles in een keer, een dfiferential zijn alle verschillen sinds de laatste full backup en 3) Een incremental alle gewijzigde bestanden sinds de vorige full dan wel incremental backup. Uw kunt zelf leren backuppen en backup schema’s leren met duplicati op https://www.duplicati.comDeze tool is ook te gebruiken op synology, windows, en linux. Na installatie gaat u naar: http://localhost:8020. Remote toegang is aan te vinken zodat ook van een andere PC het tool te benaderen is. De backup is encrypted dus dit geeft een extra beveiliging. Duplicati heeft de mogeljkheid de frequentie en backup retentie in te stellen. De backup is  niet alleen van de lokale PC maar ook de netwerkshares moeten worden meegenomen. Bij storage type kun je aangeven bij welke provider u wilt backuppen in de cloud , vb jottacloud( noors) Maar mijn persoonlijke voorkeur is een lokale provider in nederland waar u zelf langs kunt rijden om uw backup op te halen als u het snelst weer uw data terug wilt, want elke vertraging in restoren kost geld!! Bij settings advanced kunt u uw backup nader specificeren. Een expliciete differential of incremental heb ik niet gezien wel de mogeijkheid een mail over de backup te krijgen.Extra waarschuwing: indien  U bestanden op een USB flashdrive zet en deze delete kunt u ze niet!!! terugvinden in de recycle bin,U kunt ze wel met een recovery tool zoals diskdrill terug halen maar er is geen 100% zekerheid dat dat lukt

Wilt u hierna nog hulp met de backup inrichting dan kunt u mij altijd bellen : 0610241262

 

Tutorial: hoe maak ik een goede backup
pro-ict-beheer